www.zamaturite.bg Начало / Висшите училища и матурите
Пишете ни на maturi@mon.bg

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Държавен зрелостен изпит Специалност, в която ДЗИ заменят конкурсните изпити Специалност, в която ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването
Български език Педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика
Специална педагогика
Социална педагогика
Начална училищна педагогика и чужд език
Предучилищна педагогика и чужд език
Педагогика на обучението по техника и технологии
Педагогика на обучението по физическо възпитание
Логопедия
Славянска филология
Българска филология
Балканистика
Философия
Социология
Културология
Психология
Социални дейности
Връзки с обществеността
Право
Международни отношения
Европеистика
Публична администрация
Стопанско управление
Счетоводство и контрол
Икономика на социално-културната сфера
Маркетинг
Финанси
Туризъм
Чужд език Начална училищна педагогика и чужд език
Предучилищна педагогика и чужд език
Педагогика на обучението по български и по чужд език (само от ДЗИ по немски език или ДЗИ по руски език)
Славянска филология (от ДЗИ по немски, френски, английски или руски)
Българска филология
Английска филология (от ДЗИ по английски)
Приложна лингвистика (от ДЗИ по английски и френски език)
Балканистика (от ДЗИ по френски, немски, английски, руски език)
Философия (от ДЗИ по френски, немски, английски, руски език)
Културология (от ДЗИ по френски, немски, английски, руски език)
Връзки с обществеността
Международни отношения
Европеистика
Туризъм
Математика Педагогика на обучението по математика и информатика
Педагогика на обучението по физика и математика
Педагогика на обучението по химия и физика
Педагогика на обучението по техника и технологии
Философия
Стопанско управление
Счетоводство и контрол
Икономика на социално-културната сфера
Маркетинг
Финанси
Туризъм
Екология и опазване на околната среда
Физика
Химия
Информатика
Компютърни системи и технологии
Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство
Комуникационна техника и технологии
Електроника
Конструиране и технологии в шевното производство
Физика и астрономия Педагогика на обучението по физика и математика
педагогика на обучението по химия и физика
Физика
Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство
Комуникационна техника и технологии
Електроника
Конструиране и технологии в шевното производство
Биология и здравно образование Екология и опазване на околната среда
Кинезитерапия
Логопедия
Химия и опазване на околната среда педагогика на обучението по химия и физика
Екология и опазване на околната среда
Химия
Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство
Комуникационна техника и технологии
Електроника
Конструиране и технологии в шевното производство
История и цивилизация Педагогика на обучението по география и история
Философия
История
Социология
Културология
Социални дейности
Връзки с обществеността
Право
Международни отношения
Европеистика
Стопанско управление
Счетоводство и контрол
Икономика на социално-културната сфера
Маркетинг
Финанси
География и икономика Педагогика на обучението по география и история
Стопанско управление
Счетоводство и контрол
Икономика на социално-културната сфера
Маркетинг
Финанси
Туризъм
Екология и опазване на околната среда
География

Публикувано в страница Висшите училища и матурите

Уважаеми зрелостници, родители и учители,

Aко на сайта не откриете отговор на вашите въпроси - попълнете долния формуляр и го изпратете. Експерти от МОН ще ви отговорят своевременно.

Моля, използвайте кирилица и попълнете всички полета.

Име

Имейл

Съобщение

Код Изпрати

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини