www.zamaturite.bg Начало / Висшите училища и матурите
Пишете ни на maturi@mon.bg

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Държавен зрелостен изпит Специалност, в която ДЗИ заменят конкурсните изпити Специалност, в която ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването
Български език и литература Социална педагогика
Предучилищна е начална училищна педагогика
Предучилищна педагогика и английски език / немски език / френски език
Начална училищна педагогика и английски език / немски език / френски език
Български език и история
Български език и руски език
Български език и френски език
Физическо възпитание
Българска филология
Руска филология
Славянска филология
Балканистика
Английска филология
Немска филология
Френска филология
Английски език / немски език / френски език / руски език и втори чужд език
История
Археология
Философия
Теология
Етнология
Психология
Политология
Социални дейности
Журналистика
Връзки с обществеността
Библиотечно-информационни дейности
Книгоиздаване
Публична администрация
Иконография
Начална училищна педагогика и чужд език
Предучилищна педагогика и чужд език
Английски език Предучилищна педагогика и английски език
Начална училищна педагогика и английски език
Английска филология
Английски език и втори чужд език
Предучилищна педагогика и чужд език
Руска филология
Славянска филология
Балканистика
Български език и руски език
Немски език Начална училищна педагогика и немски език
Предучилищна педагогика и немски език
Руска филология
Славянска филология
Балканистика
Немска филология
Български език и руски език
Немски език и втори чужд език
Руски език Български език и руски език
Руска филология
Славянска филология
Балканистика
Руски език и втори чужд език
Френски език Начална училищна педагогика и френски език
Предучилищна педагогика и френски език
Български език и руски език
Български език и френски език
Руска филология
Славянска филология
Балканистика
Френска филология
Френски език и втори чужд език

Публикувано в страница Висшите училища и матурите

Уважаеми зрелостници, родители и учители,

Aко на сайта не откриете отговор на вашите въпроси - попълнете долния формуляр и го изпратете. Експерти от МОН ще ви отговорят своевременно.

Моля, използвайте кирилица и попълнете всички полета.

Име

Имейл

Съобщение

Код Изпрати

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини