www.zamaturite.bg Начало / Висшите училища и матурите
Пишете ни на maturi@mon.bg

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Държавен зрелостен изпит Специалност, в която ДЗИ заменят конкурсните изпити Специалност, в която ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването
Български език и литература Предучилищна и начална училищна педагогика  
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Математика Компютърна химия
Химия  
Физика 
Химия и информатика 
Инженерна физика 
Ядрена техника и ядрена енергетика 
Физика и математика 
Астрономия, метеорология и геофизика 
Инженерна химия и съвременни материали 
История и цивилизация Предучилищна и начална училищна педагогика
Социална педагогика 
Специална педагогика 
Логопедия  
География и икономика Предучилищна и начална училищна педагогика
Социална педагогика 
Специална педагогика 
Логопедия  
Биология и здравно образование Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Екохимия  
Химия и опазване на околната среда Химия
Компютърна химия 
Ядрена химия 
Екохимия  
Химия и физика 
Химия и информатика 
Инженерна химия и съвременни материали 
Физика и астрономия Ядрена химия
Химия и физика 
Инженерна химия и съвременни материали 
Физика  
Инженерна физика 
Ядрена техника и ядрена енергетика 
Физика и математика 
Астрономия, метеорология и геофизика 
Философски цикъл Философия

Забележка При образувне на състезателния бал участва по-високата оценка от ДЗИ или от задължителна подготовка

Публикувано в страница Висшите училища и матурите

Уважаеми зрелостници, родители и учители,

Aко на сайта не откриете отговор на вашите въпроси - попълнете долния формуляр и го изпратете. Експерти от МОН ще ви отговорят своевременно.

Моля, използвайте кирилица и попълнете всички полета.

Име

Имейл

Съобщение

Код Изпрати

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини