www.zamaturite.bg Начало / Висшите училища и матурите
Пишете ни на maturi@mon.bg

Висшите училища и матурите

Според чл. 68., ал. 4. от Закона за висшето образованиевисшите училища след решение на академичния съвет можe да приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити”. Във връзка с тази разпоредба се очаква висшите училища до началото на месец февруари 2008 г. да декларират писмено своите намерения, като изпратят в МОН информация за взетите от съответните академични съвети решения.

Предоставяме на вниманието на всички, които се интересуват, информация за условията, отнасящи се до участието на оценките от държавните зрелостни изпити при формирането на състезателния бал на кандидат-студентите.

14.02.2008 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски

Информация за специалностите, в които ДЗИ заменят конкурсните изпити, и за тези, в които ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването

14.02.2008 Русенски университет "Ангел Кънчев"

Информация за специалностите, в които ДЗИ заменят конкурсните изпити, и за тези, в които ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването

14.02.2008 Тракийски университет - Стара Загора

Информация за специалностите, в които ДЗИ заменят конкурсните изпити, и за тези, в които ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването

14.02.2008 Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас

Информация за специалностите, в които ДЗИ заменят конкурсните изпити, и за тези, в които ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването

14.02.2008 Университет за национално и световно стопанство - София

Информация за специалностите, в които ДЗИ заменят конкурсните изпити, и за тези, в които ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването

Следващи публикации » « Предишни публикации

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини