www.zamaturite.bg Начало / Висшите училища и матурите
Пишете ни на maturi@mon.bg

Висшите училища и матурите

Според чл. 68., ал. 4. от Закона за висшето образованиевисшите училища след решение на академичния съвет можe да приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити”. Във връзка с тази разпоредба се очаква висшите училища до началото на месец февруари 2008 г. да декларират писмено своите намерения, като изпратят в МОН информация за взетите от съответните академични съвети решения.

Предоставяме на вниманието на всички, които се интересуват, информация за условията, отнасящи се до участието на оценките от държавните зрелостни изпити при формирането на състезателния бал на кандидат-студентите.

16.03.2009 Признаване на резултатите от ДЗИ в кандидат-студентска кампания 2009

Информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити в кандидат-студентска кампания 2009 в акредитираните висши училища в Република България.

14.02.2008 Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Информация за специалностите, в които ДЗИ заменят конкурсните изпити, и за тези, в които ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването

14.02.2008 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Информация за специалностите, в които ДЗИ заменят конкурсните изпити, и за тези, в които ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването

14.02.2008 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Информация за специалностите, в които ДЗИ заменят конкурсните изпити, и за тези, в които ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването

14.02.2008 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Информация за специалностите, в които ДЗИ заменят конкурсните изпити, и за тези, в които ДЗИ не заменят конкурсните изпити, но участват в балообразуването

Следващи публикации »

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини