www.zamaturite.bg Начало / Въпроси и отговори
Пишете ни на maturi@mon.bg

Въпроси и отговори

Въвеждането на задължителни държавни зрелостни изпити през учебната 2007/2008 година провокира засилен интерес към правата и задълженията на зрелостниците, към възможностите за избор на учебен предмет за втора матура, към оформянето на общия успех в дипломата, към датите на изпитите и важните срокове, към провеждането и организацията на самите изпити.

На горещия телефон на МОН 0800 19 010 звънят не само зрелостници, но и родители, и учители.

Поради засиления интерес към посочената проблематика вече имате възможност да задавате въпроси тук или да ни пишете на имейл maturi@mon.bg.

Ако в сайта не откриете отговор на вашия въпрос - пишете ни и експерти от МОН ще ви отговарят своевременно.

16.01.2008 Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?

Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
- средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити...

16.01.2008 Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?

Заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити се подават в срок от 14.02.2008 г. до 28.02.2008 г. до директора на училището, в което се обучава зрелостникът.

17.01.2008 Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?

Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти могат ли да се признаят? Кои училища могат да се освободят от държавни зрелостни изпити по чужди езици?

17.01.2008 Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи: „линия, пергел..

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини