www.zamaturite.bg Начало / Нормативна уредба
Пишете ни на maturi@mon.bg

Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити.
Чл.2. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 2 и 3. от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.
Чл.3. (1) Държавните зрелостни изпити се организират и провеждат на национално, регионално и училищно равнище от органите, комисиите и лицата, посочени в чл. 11 , 12 и 13...

... разгледай в нов прозорец пълното съдържание на Наредба № 3 от 17.05.2004 г.

Публикувано в страница Нормативна уредба

Уважаеми зрелостници, родители и учители,

Aко на сайта не откриете отговор на вашите въпроси - попълнете долния формуляр и го изпратете. Експерти от МОН ще ви отговорят своевременно.

Моля, използвайте кирилица и попълнете всички полета.

Име

Имейл

Съобщение

Код Изпрати

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини