www.zamaturite.bg Начало / Нормативна уредба
Пишете ни на maturi@mon.bg

Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

Чл.1. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) С тази наредба се приемат учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета.
Чл.2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по български език и литература обхваща учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка съгласно учебния план.
(2) Учебно-изпитните програми за втория държавен зрелостен изпит обхващат учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка от учебния план съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 05.12.2006 г.) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които ученикът може да положи по свое желание, обхващат учебното съдържание, предвидено за изучаване в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

... разгледай в нов прозорец пълното съдържание на Наредба № 1 от 11.04.2003 г.

Публикувано в страница Нормативна уредба

Уважаеми зрелостници, родители и учители,

Aко на сайта не откриете отговор на вашите въпроси - попълнете долния формуляр и го изпратете. Експерти от МОН ще ви отговорят своевременно.

Моля, използвайте кирилица и попълнете всички полета.

Име

Имейл

Съобщение

Код Изпрати

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини