www.zamaturite.bg Начало / Полезни съвети
Пишете ни на maturi@mon.bg

Полезни съвети

Един от най – често задаваните въпроси е свързан с учебно – изпитните програми. На какво ще ме изпитват, какво трябва да знам и да мога, как ще ме оценяват, какво да правя по време на изпита – често ни питат зрелостници.

Експертите по съответните учебни предмети от дирекция „Политика в общото образование” дават отговори, а и съвети за успешна работа по време на изпита. Имате възможност да получите информация за изпитите по всеки предмет: български език и литература, чужд език, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл философия.

Независимо от факта, че зрелостниците може да избират между 6 чужди езика – английски, немски, френски, испански, италиански и руски, учебно – изпитната програма е една, защото посочва ключовите компетентности за владеене на чужд език.

29.02.2008 Държавен зрелостен изпит по чужд език

Държавният зрелостен изпит по чужд език е писмен и анонимен и е с продължителност четири астрономически часа.
Нивото на изпита е А2 според Общата Европейска езикова рамка. Изпитните материали се изработват само върху тематични области ...

05.02.2008 Държавен зрелостен изпит по цикъл "Философия" 2008

Предметният цикъл „Философия” може да бъде избиран за втори държавен зрелостен изпит. Учебно - изпитната програма за ДЗИ е съобразена с учебното съдържание, усвоено в задължителния за всички училища минимален брой часове...

29.02.2008 Държавен зрелостен изпит по Химия и опазване на околната среда

Държавният зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда е писмен и анонимен. Продължителността му е четири астрономически часа.
Изпитът се състои в решаването на 50 тестови задачи групирани в две части...

29.02.2008 Държавен зрелостен изпит по География и икономика 2008

Учебният предмет география и икономика може да бъде избиран за втори държавен зрелостен изпит. Учебно – изпитната програма за ДЗИ е съобразена с учебното съдържание за IX и X клас, усвоено в задължителния за всички училища минимален брой часове...

29.02.2008 Държавен зрелостен изпит по Физика и астрономия

Държавният зрелостен изпит по физика и астрономия е писмен и анонимен. Продължителността му е четири астрономически часа.
Държавния зрелостен изпит по физика и астрономия се състои в решаване на 50 тестови задачи композирани в три части...

Следващи публикации » « Предишни публикации

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини