www.zamaturite.bg Начало / Полезни съвети
Пишете ни на maturi@mon.bg

Полезни съвети

Един от най – често задаваните въпроси е свързан с учебно – изпитните програми. На какво ще ме изпитват, какво трябва да знам и да мога, как ще ме оценяват, какво да правя по време на изпита – често ни питат зрелостници.

Експертите по съответните учебни предмети от дирекция „Политика в общото образование” дават отговори, а и съвети за успешна работа по време на изпита. Имате възможност да получите информация за изпитите по всеки предмет: български език и литература, чужд език, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл философия.

Независимо от факта, че зрелостниците може да избират между 6 чужди езика – английски, немски, френски, испански, италиански и руски, учебно – изпитната програма е една, защото посочва ключовите компетентности за владеене на чужд език.

11.02.2009 Държавен зрелостен изпит по История и цивилизация 2009

Учебният предмет история и цивилизация може да бъде избиран за втори държавен зрелостен изпит. Учебно–изпитната програма за ДЗИ е съобразена с учебното съдържание за X и XI клас, усвоено в задължителния за всички училища минимален брой часове...

11.02.2009 Държавен зрелостен изпит по География и икономика 2009

Учебният предмет география и икономика може да бъде избиран за втори държавен зрелостен изпит. Учебно–изпитната програма за ДЗИ е съобразена с учебното съдържание за IX и X клас, усвоено в задължителния за всички училища минимален брой часове ...

05.02.2009 Държавен зрелостен изпит по цикъл "Философия"

Предметният цикъл „Философия” може да бъде избиран за втори държавен зрелостен изпит. Учебно - изпитната програма за ДЗИ е съобразена с учебното съдържание, усвоено в задължителния за всички училища минимален брой часове...

07.05.2008 ВАЖНО ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!

На този етап всеки от Вас, който желае да получи диплома за средно образование, е подал в училището, в което се обучава, заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, и е получил служебна бележка за подадено заявление. В служебната бележка са записани изпитите, на които сте пожелали да се явите, както и входящият номер, с който сте регистриран в системата.

29.02.2008 Държавен зрелостен изпит по Математика

Държавният зрелостен изпит по математика се избира по желание като втори зрелостен изпит.
Учебно изпитната програма е разработена на базата на учебните програми по математика за ІХ, Х и ХІ клас- задължителна подготовка...

Следващи публикации »

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини